[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1586710595629.atenszon.net.jpg (Spoiler Image, 182.06 KB, 1567x1067, Panther ausf A.jpg) Exif Google iqdb

 No.12122

Czy można tu postować [spoiler]czołgi?[/spoiler]

 No.12123

ładnego masz czołga :3

 No.12124

>>12123
Prawda? Bardzo stylowy. Widziałem parę irl i robią wrażenie.

 No.12125

>>12124
m-mogę dotknąć?… :3

 No.12130

>>12125
Najbliższa w Warszawie w MWP, ale niekompletna. Dalej w Niemczech, Panzermuseum Munster [czesc]

 No.12131

>>12125
Ps, mam zdjęcie jak tłustą łapą dotykam dokładnie tego czołgu.

 No.12138

File: 1587372094733.atenszon.net.jpg (169.09 KB, 1200x807, 1200px-Pz-IVG-latrun-2[1].jpg) Exif Google iqdb

średni czołg lubie go

 No.12139

>>12138
Bardzo ciekawy czołg. Jest to łabędzi śpiew Panzer IV, które walczyły bodajże po stronie syryjskiej podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku. Ani Pantera ani Tygrys nie wytrzymały dłużej- szanuj Panzer IV.


Z innej beczki, czy tylko mi 8kun się tak jebie? Nie mogę postowacz wogule, kapcza mi się pięknie pierdoli.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]