[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1586722612094.atenszon.net.jpg (20.7 KB, 400x394, 1521930228792.jpg) Exif Google iqdb

 No.12126

vichan sie zesrał

 No.12127

dla mnie jeździ

 No.12128

Mienja toze

 No.12129

>>12126
Jeździ

 No.12132

Mi się tnie bez przerwy, to jest kurwa bez sensu.

 No.12134

kurwa mac, wszyscy powinni tutaj przypelznac, a nie tylko czekac z chujami w dloni.

 No.12135

>>12134
zgnilem z jasnowidza bo wlasnie czyscilem chuja po masturbacji

 No.12136

>>12135
jak sie czysci chuja po masturbacji? ja mam tbw i po prostu wkladam w gacie, nawet spermy nie wycieram po po co, i tak wyschnie xD

 No.12137

>>12136
wyciska się od dołu do góry jak pastę do zębów a potem wyciera żeby potem fiut nie robił mokrych plam schowany do majtek

 No.12657

>otwórz jakikolwiek obrazek
>Origin Server Offline[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]