[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1590484825868.atenszon.net.jpg (166.99 KB, 1080x906, Rospuda_all.jpg) Exif Google iqdb

 No.12232

The server took too long to submit your post. Your post was probably still submitted. If it wasn't, 8kun might be experiencing issues right now – please try your post again later.

 No.12233

czemu nie moge postowac na 8gównie ;_;

 No.12378

tylko mi 8kun zamoola?

 No.12379

>>12378
8kun to gowno

 No.12380

>>12379
ale tam siedzą wszyscy anoni

 No.12381

>>12380
nie prawda, ja siedze tutaj

 No.12382

>>12381
a ja nie wiem gdzie siedzieć
na pierwszej post sprzed roku

 No.12383

>>12382
>na pierwszej post sprzed roku
bo jakiś debil zbumpował

 No.12384

>>12383
więc to to jest ta słynna druga osoba na tym szonie

 No.12385

>>12384
tak to ja, chcesz autograf?

 No.12386

>>12385
za 2 lata dostane

 No.12387

>>12386
>users online: 3
patrz jest jeszcz trzeci

 No.12388

>>12387
jebaniutki, szybko uciekł

 No.12389

O, jestem.

 No.12390

>>12389
anone od czołgów?
kurde juz 3ka

 No.12391

>>12390
>Postowanie obrazków nie jest możliwe w godzinach nocnych

no fajnie tutaj macie, nara

 No.12392

>>12391
o chuj rzeczywiscie
serwery śpią xD

 No.12397

>>12390
Tak, to ja xD

 No.12398

>>12391
>>12392
już działa można postować legalnie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]