[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1591520681298.atenszon.net.jpg (90.66 KB, 840x560, blm_scum.jpg) Exif Google iqdb

 No.12247

Jaką anonki mają opinię na temat ogólnoświatowej psychozy znanej jako Black Lives Matter? Hardy kryminalista został słusznie rozliczony za swoje pełne grzechu życie przy pomocy kolana sprawiedliwości a teraz został okrzyknięty męczennikiem przez otumanione masy szukające atencji.

Nie wiem jak Wy ale ostatnie dwa tygodnie budzi we mnie jeszcze większy wstręt do wszelkiej maści niebałych i skrajnie lewicowych oszołomów, a w szczególności lewackie "kobiety" głodne atencji i gotowe zrobić wszystko dla czarnego chuja.

W Polsce na szczęście oddzwięk minimalny, ale to niestety tylko kwestia czasu, będzie tylko gorzej.

 No.12248

File: 1591521239788.atenszon.net.webm (1.35 MB, 640x360, eMFFqqfKtXij9RdH.webm) Google iqdb

jedyna nadzieja w vidrelach

 No.12250

we mnie już nie da się obudzić większego wstrętu do brudasów i lewaków. zamiast tego czuję coraz większy wstręt do białych normików którzy dają na to przyzwolenie. siedzą na górach broni i amunicji, wszędzie drą mordy o tym jak konstytucja im kazała bronić się przed tyranią, a kiedy przychodzi co do czego boją się strzelać do takich małpiszonów i wolą dać się pobić i okraść. gdyby miliony posiadaczy broni i miłośników konstytucji wyszły na ulice robić czystki zamiast tylko pokrzyczeć, co państwo mogłoby im zrobić? wsadzić miliony ludzi do już przepełnionych więzień?

 No.12251

ciekawe czasy idą, poważnie rozważam finansowe wsparcie lokalnych kiboli

 No.12252

>>12251
nadchodzi tak zwany New World Order

 No.12253

>>12252
raczej New World Disorder
White Flight będzie jeszcze bardziej intensywny

 No.12376

dla mnie to po prostu kolejny czarnuch odjebany, nic więcej

white here

 No.12377

>>12376
no nie do końca po prostu kolejny odjebany czarnuch bo rozpoczął masowe protesty i dyskusje ogólnoświatowe
możemy być nieironicznie świadkami upadku cywilizacji białego człowieka jeśli ameryka ugnie się pod tymi protestami[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]