[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1593195799607.atenszon.net.jpg (210.58 KB, 1024x1004, kot uśmiech.jpg) Exif Google iqdb

 No.12404

trzeba rozruszać tego szona tylko jak?? ma ktoś jakiś pomysł??

 No.12411

witam
nie wiem
pozdrawiam

 No.12412

>>12411
witam również, pozdrawiam

 No.12418

>>12412
dołącze się do was i zrobimy sztuczny tłum :3

 No.12419

>>12418
tłum o tej porze roku może być kłopotliwy bo zaraz zrobi się duszno i wszyscy padniemy z gorąca

 No.12420

>>12419
spokojnie jak tylko ja dołączyłem to zawiało zajebistym chłodem B)

 No.12422

>>12418
>zrobimy sztuczny tłum
debilu jeszcze się zarazimy covidem…

 No.12423

>>12422
to nie jest prawdziwa pandemia

 No.12424

File: 1593513490682.atenszon.net.gif (3.94 MB, 1000x1000, I can't spin.gif) Google iqdb

postujcie rzeczy

 No.12428

File: 1593532202687.atenszon.net.gif (448.71 KB, 177x200, hitler piersi.gif) Google iqdb

zgniłem, ciekawe jaki był kontekst gifrela[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]