[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1593777407749.atenszon.net.jpg (2.4 MB, 3264x2448, 20200703_134521[2].jpg) Exif Google iqdb

 No.12439

Patrzcie co tu się dzieje xD

 No.12440

ale pizza, sam zrobiłeś?

 No.12441

>>12440
Nie, nie mam czasu xD

 No.12449

>>12440
debil czy debil
anon dżołgista już 3 dzień się chwali że pitce zamówił

 No.12450

>>12449
tę samą trzy dni zamawia?

 No.12451

>>12450
i jeszcze mieczem kroi xD
w sumie zgniłem z absurdu
i zgniłem jeszcze bardziej bo samego mnie naszło na pizzę ostatnio
może to jakiś ogólnopolski żydowski spisek który mnie i opa przekonał do nagłego kupna i konsumpcji pizzy… żydzi mają mocniejsze metody przekazu niż nam się wydaje

 No.12452

>>12451
TO ZNACZY SZABLĄ PRZEPRASZAM

 No.12454

>>12451
ja tam robię sam
ciasto się właśnie fermentuje w lodówce
najpierw mała focaccia z oliwą z oliwek i czosnkiem na spróbowanie czy ciasto dobre

 No.12455

>>12452
Konkretnie jest to pruski, paradny pałasz kawaleryjski wz. 1889, z okolic I wojny.

Zdjąłem do zdjęcia żeby śmiesznie było xD

 No.12456

>>12455
prawdziwy czy replika?

 No.12478

>>12456
Oryginał.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]