[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.12475

Otwieram nocną, vidrel to jedyna prawilna krulofa dansu, słuchałem wiele razy ale dopiero teraz sobie uświadomiłem że to piosenka o alkoholizmie, pewnie dlatego tak mi się podoba

 No.12476

zamykam nocną, w nocy się śpi

 No.12477

>>12476
Zostaw, nie umiesz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]