[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1594803870142.atenszon.net.jpg (118.31 KB, 593x445, zyrandol-savoy-77063-mediu….jpg) Exif Google iqdb

 No.12534

dzie 8kun

 No.12535

File: 1594829277660.atenszon.net.jpg (124.15 KB, 474x324, serwis.jpg) Exif Google iqdb

>rozpierdole ten serwis

 No.12542

ze zesrał się

 No.12543

wykop efekt

 No.12544

File: 1594923059534.atenszon.net.jpeg (37.96 KB, 600x336, serwis_kawa_i_papierosy_c….jpeg) Google iqdb

gdzie on dla mnie jest, czemu nikt nie zrestartuje tego jebanego nginxa

 No.12545

>>12544
bo systemd się dla nich popsuł i nie mogą

 No.12546

File: 1594924333091.atenszon.net.gif (3.99 MB, 426x284, syste.md.gif) Google iqdb

>>12545
zapomniałem picrela

 No.12547

File: 1594925385441.atenszon.net.jpg (188.26 KB, 1024x768, piwnica.jpg) Exif Google iqdb

>>12545
mfw naprawiłbym im ten problem w kilka chwil, ale nie będę za darmo murzynił

 No.12548

File: 1594925504576.atenszon.net.jpg (89.64 KB, 500x659, java.jpg) Exif Google iqdb

kucowy fred? kucowy fred!

 No.12549

File: 1594926154524.atenszon.net.jpg (288.46 KB, 542x776, wzorce_projektowe.jpg) Exif Google iqdb

>>12548
o tak, dajcie mi go

 No.12550

czego używacie do programowania? ja używam emacsa na systemd

https://emacsredux.com/blog/2020/07/16/running-emacs-with-systemd/

 No.12551

>>12550
a to nie lepiej go sendmailem odpalić?

 No.12552

sitko kurwo jebana szybciej się ucz kucować i stawiaj tego czana

 No.12553

File: 1594929073940.atenszon.net.png (171.46 KB, 1920x1080, atenszon_na_emacsie.png) Google iqdb

Pozdrawiam anonów

 No.12554

>>12553
lurkujesz przez konsole? how into?

 No.12555

hurra nareszcie jakiś ruch na atenszonie

 No.12556

>>12554
to emacs odpalony oraz M-x eww
mozna odpalić emacs -nw ale chujowo działa jako przeglądarka

 No.12557

>>12556
a umiesz z niego wyjść?

 No.12563

>>12557
to nie vim koleżko
C-x C-c

 No.12635

>>12563
wytnij i kopiuj
to ma sens

 No.12637

>>12635
debil czy debil
kopiuj wklej to
M-w C-y
chyba że chcesz wcześniej zaznaczyć wszystko to C-x h[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]