[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1595183312845.atenszon.net.jpg (8.02 KB, 600x400, komar.jpg) Exif Google iqdb

 No.12630

AAAAAAAAAAA KURWAAAAAAAAAAA
JEBANE KOMARY

 No.12631

bzzbzbzbzbzbzbzbzbzz

 No.12632

jak to możliwe że tego skurwysyństwa się tyle namnożyło, aż strach otworzyć okno w nocy
jeszcze miesiąc temu tak nie było

 No.12633

wpizdu padało i jest

 No.12634

>>12633
komary to owady nie grzyby

 No.12636

>>12634
grzyby i komary to żydzi natury

 No.12643

>>12636
a żydzi to parchy

 No.12646

ONA była to ich nie było. Po NIEJ niestety wróciły.

 No.12647

kurwa w chuj ich jest ostatnio

 No.12651

>>12646
mówisz o kalicie? czy to możliwe żeby sprowadziła do polski komary?

 No.12799

najgorzej jak chcesz iść spać a takie gówno nieustannie lata ci nad głową

 No.12800

>>12799
polecam kupić wiatrówkę i trzymać blisko łóżka
wtedy nie trzeba wstawać i ganiać robactwa tylko wystarczy zestrzelić[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]