[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1595712222302.atenszon.net.jpeg (90.03 KB, 304x834, 17125DA0-06AD-49D6-87FC-0….jpeg) Google iqdb

 No.12658

Nk powie coś więcej o tej Julce Liecau

 No.12660

literalnie kto?
widziałem już ten picrel ale nie wiem o co chodzi, napisz więcej

 No.12661

>>12660
piździwo co odwiedziło konona w 2018

 No.12662

>>12661
i to wystarczający powód żeby do niej spermić i spamować jej zdjęciami po czanach? spermiarze są dla mnie najgorsi, also picrel

https://i.imgur.com/Jgn6d2o.png

 No.12663

>>12662
jeśli nawet cuckelios wokół niej orbituje to na pewno ma masę innych orbiterów i przebić się przez nich nie da
na nic nie licz opie, to towar niedostępny dla zwykłego anona, zwal sobie może ci ulży[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]