[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1597158732444.atenszon.net.jpg (118.53 KB, 1385x1080, 20200721_112248.jpg) Exif Google iqdb

 No.12816

Aaaaaaaaaa jak ja kurwa nie cierpię karaczana!!! Nie dość że mają te zjebane (((zabezpieczenia))) w JebawkaSkryptcie to jeszcze mają prawo marudzić że polskie czany umierają. No kurwa debile.

 No.12817

ja tam nawet nie próbowałem nigdy wchodzić, jak się chcę wkurwić to idę na wykop/reddit na parę minut

 No.12821

lenachan lepszy[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]