[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.13461

Cześć anonki, tu starociota pamiętająca czasy ruskiego anona,seby i mateusza, szukam imageboarda na które zaglodajo spierdoliny w moim wieku, takie pamiętające złote dni zlewów, sagi i roladek - chciałbym uzupełnić swoją kolekcje memików z tamtego okresu.

 No.13462

chodzi Ci o sebe kuca od bdsm?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]