[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1610664358265.atenszon.net.jpg (2.35 MB, 3264x2448, IMG_20210114_234459.jpg) Exif Google iqdb

 No.13668

Zapraszamy samą sul

 No.13669

Cykam się wejść

 No.13670

spaliło mi komputer

 No.13676

>>13670
A mi styki w muzgu

 No.13729

>>13668
dlaczego nikt z wichuja tu nie siedzi skoro 8cum dziala jak jebane gowno? niech ktos dla mnie wyjasni bo to jest nie do pojecia

 No.13742

>>13729
bo siedzimy na prawdziwym vichanie xD

 No.13744

File: 1614188084021.atenszon.net.jpg (93.07 KB, 960x720, 160596434390954620.jpg) Exif Google iqdb

>>13742
czyli to prawda że jeździ na własnym silniku?

 No.13745

>>13668
DOBRA WY KURWY JAK WEJŚĆ NA KARACHANA.ORK? Kiedyś jak nie lurkowałem x czasu to jakiś blog był gdzie nowe filtry ustawiałem i było gituwa kurwa, A TERA?

 No.13746

abra cadabra

 No.13747

>>13745
jemu nie mówce[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]