[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615108040283.atenszon.net.jpg (68.53 KB, 1024x576, xardupa potezny nekrofil u….jpg) Exif Google iqdb

 No.13760

tak tu wszedłem i się poczułem jakbym znowu był podwiekiem i w przerwach od grania w gothica wchodził na martwe fora zobaczyć czy ktoś mi końcu odpowiedział na posta sprzed tygodnia. ja pierdole niech to zostanie takie niemal martwe błagam :3

 No.13762

>>13760
po co wchodzic na martwe szony

 No.13763

File: 1615112947384.atenszon.net.jpg (118.9 KB, 800x600, 1920x1080.jpg) Exif Google iqdb


 No.13764

>>13762
Od zawsze wchodzę na martwe xD

 No.13801

>>13762
bo jest fajny klimat tam. taki urbex ale internetowy :3[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]