[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615208707774.atenszon.net.jpg (62.42 KB, 997x660, LSO.jpg) Exif Google iqdb

 No.13818

LSO fred, kurwa, postujcie swoje ulubione.

 No.13819

Nie rozumię, bumpuję xD

 No.13820

>>13819
https://www.youtube.com/watch?v=X-pE3FT9Ndw
lecimy kurwa poniedziałkowa najebka, przyprowadzcie tu lodzika xD.

 No.13821

>>13820
Nie pij tyle, to niedobre dla Ciebie.

 No.13826

>>13821
walem dinx bo kocham gooo, a najebka trwa, ty nic nie wiesz o tym bo mama nie pozwala ci pic haha

 No.13827

>>13826
Odurzanie się nie czyni Cię lepszym człowiekiem

 No.13840

na pamiątke ja przybijam Ci piątke
przecież dobrze mnie znasz co Ci mówi ta twarz
na pamiątkeeeee

 No.13875


 No.13876

>>13840
a dobry los pokazal w zyciu cos, pokazal mi moc i otarl mnie w nos.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]