[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.13831

And they were gone…

 No.13832

>>13831
czemu jednym działa normalne postowanie na vi a innym nie działa, pomocy.

 No.13833

>>13832
Nie wiem, mi np. działało wcześniej spod tora, teraz torowy link nie działa, ale normalny działa. Po clearnecie wogule nic, mam błąd.

 No.13834

Sprawdzam coś: wogule[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]