[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615404466992.atenszon.net.jpg (423.43 KB, 1920x1080, foto_no_exif(39).jpg) Exif Google iqdb

 No.13934

polki opierdalają japońską czekoladkę a wy co? dalej konika na wkurwie? jahahaha oi chui xD

 No.13939

Ty jesteś nikim, kurwą czarnucha
Brudny podczłowiek dziś ciebie ruchał
Nie padnie znikąd przychylny głos
Zawiśniesz kurwo, taki twój los

 No.13940

>>13939
polki wolą skakać po mikro azjatyckich siurkach 7cm niż tobie dać dupy, jak sie z tym czujesz? t. duży bambo z polska, ojciec nigeria a matka polka here, dżem dobry.

 No.13949

>>13940
Tak się czuję, że lubię cytować Aggressivę 88, bo jest śmiechowa dla mnie, podobnie jak zdecydowana większość racu którego nieironicznie słucham właśnie ze względu na tą losową śmiechowość xD

https://www.cda.pl/video/1733236d4[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]