[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.13954

to ja gdy pan jezus chlebodawca płaci wypłate na czas

 No.14006

Bumpe, temu światu potrzeba wesołości, a to jest wesoły wątek :D

 No.14019

>>13954
Jak się wypłata zgadza to każdego 10 czuć dobrze człowiek

 No.14058

Trzeba zapierdalać. Tak jak anon napisał, nocki lepiej płatne. Kiedy inni się opierdalają ty zapierdalasz. Są z tego później profity różne w tym finansowe oczywiście.

 No.14060

>>14058
zgadzam sie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]