[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615538069560.atenszon.net.jpg (9.3 KB, 251x201, images.jpg) Exif Google iqdb

 No.14026

An average human life has 30,000 days. After the first 10,000 days you're 27 years old. After the next 10,000 days you're 54. And after the last 10,000 days you're 82.

 No.14028

>>14026
szkoda tylko że czynsz trzeba płacić chujowi co każde 30dni a nie 10 tysiecy, nk rozjebie ten swiat.

 No.14029

no ale co to za życie

 No.14030

>>14029
to, 2% populacji sobie żyje jak w raju a normalny szarak cale zycie w stresie i nerwicy bo hajsu brakuje i zapierdalac trzeba.

 No.14042

>>14030
Towarzysze kapitaliści się nie cackają po upadku ZSRR

 No.14043

>>14030
Mogłeś mieć tanie mieszkania czynszowe własności samorządu który by bogacił się na tym ale polska wolała sprzedać je bogatym by się na nich wzbogacili. Po co mają być bogaci ludzie jak mogą być bogatsi bogacze?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]