[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615548764594.atenszon.net.png (607.9 KB, 526x702, image_2021-03-12_123014.png) Google iqdb

 No.14033

dostaję zaproszenia na facebooku do grupek gdzie ludzie wygrywają kasę

gdzie leży haczyk?

>Ja z dziewczyną uwiebilam to kasyno Codziennie wygrywamy po 1000zł a wydajemy tylko 50zł

>Wczoraj wygrałem 3600zł
>Wpłaciłem wczoraj 50zł i wygrałem 2800zł od razu

 No.14037

>>14033
dostają kase za naganianie debili do kasyn online, w sensie za każdą rejestracje i wpłate siana z ich reflinka maja jakiś tam procent, to samo tyczy sie kurew które wszedzie forsują prostą prace online z domu, wymagany tylko kąkuter.

 No.14084

ja takich zaproszeń nie dostaję
co ty robisz że ci takie wysyłają? dodajesz dziwne konta do znajomych czy facebook wykrył że oglądasz hazard w internecie?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]