[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1615836840756.atenszon.net.jpg (133.17 KB, 1049x644, 6377e83fc4011403b9c7b4ba4c….jpg) Exif Google iqdb

 No.14090

elo, ile wydajecie na jedzenie?

 No.14092

O kurwa, dziś faktycznie idy marcowe xD

 No.14107

za darmo mam

 No.14110

>>14107
taki to pozyje, ja tez ale za 2 msc wykurwiam z gniazda xD

 No.14111

>>14110
i jak zamierzasz zyć? zarabianie przeciętnej wypłaty w polsce i płacenie za pełne rachunki i jedzenie to jak wegetacja

 No.14115

>>14107
Tomek Terka?

 No.14116

>>14115
pomyliłeś mnie z kimś[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]