[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1616021953032.atenszon.net.jpg (61.04 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg) Exif Google iqdb

 No.14122

Kiedy się staliście i celami?

 No.14123


 No.14126

celami? nigdy nie byłem niczyim celem, bo żadna loszka mnie nigdy nie chciała

 No.14129

Nigdy nie byłem. Nie chciałem dziewczyny to nie miałem. Chciałem dziewczynę to miałem.

 No.14130

nie wiem czy jestem. nigdy nie próbowałem nawet zagadać a jak jakaś zagadywała to ucinałem rozmowę bo się krępuję ;_;

 No.14131


 No.14132

Nigdy

 No.14133

>>14132
Tak by napisał incel i potencjalny sprawca strzelaniny. Czy jesteś tego pewien?

 No.14134

ja nie wiem czy jestem. irl nie mam żadnej koleżanki, więc chyba zostaje tylko internet ale nie wiem jak into tinder i inne takie

 No.14135

>>14133
A nawet jeśli to co Ci do tego niby nie incelu?

 No.14136

A kiedy zaczęliście wychodzić z przegrywu

 No.14137

>>14136
A gdy znalazłem stałą pracę w której byłem zmuszony do stałych kontaktów z ludźmi.

 No.14138

>>14137
w sensie to wygląda tak
>no hej
>a no cześć
>co tam
>a nic

 No.14143

>>14138
W sensie gdy musisz na słuchawie gadać z ludźmi o czymś, plus musisz przeżyć w mrowisku ludzkim, gdzie naturalnie ludzie przychodzą do ciebie po coś, wchodzą z tobą w interakcje i trzeba sobie z nimi ułożyć życie.

 No.14145

>>14143
nigdy nie wyjdziecie normalnie ze spierdolenia

 No.14146

>>14143
WYSZLES ZE SPIERDOLENIA TO ZNACZY ŻE TAKI NIE BYLES

 No.14156

>>14146
Wyjście ze spierdolenia to protip.

 No.14160

>>14156
Preferuje wejście

 No.14161

>>14160
Mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna ale po tym jak kończy.

 No.14163

>>14161
jak skończyć?

 No.14165

>>14122
ja sam nie wiem czy ja je lubię czy nienawidzę[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]