[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1616193803931.atenszon.net.jpg (17.36 KB, 604x556, 75c53586fa208a9133fce69c7e….jpg) Exif Google iqdb

 No.14139

CZY CHAD MOZE MIEĆ WSZYSTKO W ŻYCIU?

 No.14140

a czy ojciec święty lubi gumę turbo żuć?

 No.14141

Radziecka firma robi film wojenny
>kilkadziesiąt czołgów w jednym ujęciu, połowa bez charakteryzacji i na kacu ale przyjechały i to w niedzielę rano
>setki statystów otoczonych dziesiątkami kilogramów materiałów wybuchowych bez cięć bez trików z montażem
>rozwalmy naprawdę kilka czołgów na planie bo fajnie będzie wtedy a jeden można utopić bo na wojnie muszą być straty
>postrzelajmy do aktorów ostrą amunicją, będzie taniej niż dorysować smugi w post-produkcji
Shill demoralizuje dziatwę
>chad 8020 alfa top szczęka telegonia!

 No.14142

>>14141
Oho, ktoś oglądał Wyzwolenie xD

 No.14144


 No.14152

Chad nie musi nic robić żeby srac

 No.14155

>>14152
Czuję dobrze czad.

 No.14164

nie ma przystojnego ale spierdolonego na tym świecie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]