[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.14147

O kurwa, patrzcie co znalazłem.

Tylko dla koneserów koreańskiej animacji

 No.14148

Niby koreańska, a wygląda jak zachodnia

 No.14149

>>14148
Dlatego, że jest bardzo stara.

 No.14150

>>14149
Czy to znaczy, że obecne zachodnie bajki są zacofane? Czy za 50 lat w Ameryczce będą produkować bajeczki wyglądające jak anime?

 No.14151

>>14150
Jeśli będą o realistycznie przedstawionym ataku na Pearl Harbor z użyciem realistycznie przedstawionego sprzętu, ja jestem za xD Kurwa, nawet mundury są odwzorowane, chociaż ranga z tego co widzę jest z dupy.

A będą tam produkować anime za 50 lat. Chińskie xD



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]