[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1616710161178.atenszon.net.jpg (79.14 KB, 750x430, 16151439741d3a3fff9e90f37a….jpg) Exif Google iqdb

 No.14167

Jakie bajeczki sobie oglądacie??

 No.14168

co ja pedał jestem żeby bajki dla dzieci oglądać?

 No.14169

Trailer Park Boys
Fullmetal alchemist brotherhood.
Teraz szukam innego na kiju.

 No.14170

Chargeman Ken. To jest tak baja z czwartej gęstości, że chichram srogo xD

 No.14171

>>14168
dorosły mężczyzna po ciężkiej pracy może sobie pozwolić na taką przyjemność jak oglądanie bajeczek

 No.14172

>>14171
dorosły mężczyzna po ciężkiej pracy idzie rąbać drzewo albo zaspokajać żonę, a nie ogląda bajeczki dla małych dzieci

 No.14173

>>14172
Jestem mężczyzną i zrobię co zechcę, teraz oglądam bajeczki a porucham wieczorem.

 No.14174

>>14172
Widać że dużo nie poruchałeś xD Po porządnej pracy człowiek nie ma tyle wigoru.

Za to następnego dnia rano…

 No.14175

File: 1616870092782.atenszon.net.jpg (32.14 KB, 500x373, sad.jpg) Exif Google iqdb

>>14174
>widać że dużo nie poruchałeś

 No.14176

File: 1616871758416.atenszon.net.jpg (121.24 KB, 800x600, dangerous waters.jpg) Exif Google iqdb

>>14175
antena-czan.net
wykrywacze podszywów, tropiciele kun, nasłuchiwacze sygnatur

 No.14177

>>14175
No i mamy identyfikację wizualną xD

Na takiego to acht koma acht, bo torped szkoda xD

 No.14186

>>14172
ale my piszemy o anonkach

 No.14187

>>14186
Anon znaczy lurkujący.

 No.14188

>>14187
Nurkujący, hehe xD

 No.14193

>>14187
Czyli przegrany

 No.14194

>>14193
Mądry człowiek rozumie różnicę pomiędzy "inny", a "gorszy".

 No.14208

>>14193
Lurkujący czyli czyhający. Zdobywający w ukryciu świadomość sytuacyjną i czekający na dobry moment który wykryje dzięki tej świadomości.
Ja sobie szony bardzo chwalę, dużo dobrego wniosły w moje życie.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]