[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1619421111117.atenszon.net.jpg (253.37 KB, 800x517, 13268786791.jpg) Exif Google iqdb

 No.14381

Czy tu naprawdę taka martwica??

 No.14382

Ja lurkuję xD

W sumie i tak siedzę i tu i na , ale tam jest po prostu więcej ludków.

 No.14397

Ja też lurkuję, co tydzień zaglądam a na 8 się więcej kręci

 No.14398

>>14397
Oto to, czasem ktoś zagląda.

 No.14399

>>14381
Ktoś zarzucił, że to chan policyjny, więc awangarda polskiego Internetu tu nie wchodzi. Ja JP na 60% aspirant hir

 No.14400

>>14399
Każdy porządny anon trzyma z polską Policją :3

 No.14401

>>14399
To na pewno policjanci rozpuścili taką plotkę żeby zniszczyć ostatnią ostoję wolności w internecie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]