[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1619439369563.atenszon.net.jpg (123.55 KB, 640x360, polin.jpg) Exif Google iqdb

 No.14383

błagam podajcie nowy adres do pierdolisa

 No.14384

nie ma nowego adresu, jest tylko zapasowy na endchanie na /4/

 No.14390

Wszedłem tutaj tylko po to żeby zapytać o to samo. No trudno. Za to tutaj ruch jaki. Może tu będzie nowy schizowy

 No.14394

>>14390
Nowy schizowy xD
Niech admin postawi lustro tor to mozemy pogadac

 No.14396

Ja się w sumie dziwię czemu foliarze nie przyjdą sobie tu- nikt nie przeszkadza, nikogo nie ma.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]