[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1627227824440.atenszon.net.png (9.19 MB, 1449x1449, Dragon Ball Time Capsule.png) Google iqdb

 No.14454

Jak w temacie. Wrzucaj pliki jakie tylko chcesz

https://github.com/rekcuFniarB/File2PNG

żeby odczytać mój pic rel, musisz pobrać skrypt wyżej i wklepać do konsoli:

./file2png -restore moje-gowno.png twoje-gowno.torrent

żeby wrzucić swój plik inny niż obrazek (taki temat już jest >>1718 ) na hena:

./file2png -store twoje-gowno.raw twoje-gowno.png

 No.14455

File: 1627316367147.atenszon.net.webm (56.15 KB, 170x182, spierdalaj.webm) Google iqdb

nic ci nie wrzuce kurwo

 No.14458

File: 1627316911158.atenszon.net.webm (84.31 KB, 160x120, cypek włam.webm) Google iqdb

jaki fred debilu przecież nic nie zalinkowałeś

 No.14459

>>14458
Czy ty jestes upośledzony? OP pic rela to jakiś zakodowany plik, to tak jakbyś rozpakowywał archiwum.

 No.14460

File: 1627329720581.atenszon.net.png (49.64 KB, 686x539, zakodowany plik.png) Google iqdb

>>14459
tak to ja tez moge zrobic

ooo patrz jaki zakodowany plik, zawiera 1000 bitcoinów

 No.14461

>>14460
czy ty kurwo nie umiesz czytac?

 No.14463

File: 1627400704660.atenszon.net.webm (3 MB, 960x720, gnicie lukasz.webm) Google iqdb


 No.14474

siema

 No.14475

File: 1627650990517.atenszon.net.jpg (17.12 KB, 305x305, gnom goły.jpg) Exif Google iqdb

cypek fred

 No.14476

File: 1627651224253.atenszon.net.png (96.32 KB, 230x211, cypek zawał.png) Google iqdb

ktoś mi się włamał

 No.14477

File: 1627651364117.atenszon.net.png (477.65 KB, 419x741, cypek z dziewczyna.png) Google iqdb


 No.14478

File: 1627651396545.atenszon.net.png (821.27 KB, 832x1000, cypensztajn.png) Google iqdb


 No.14479


 No.14480

File: 1627652749848.atenszon.net.jpg (197.4 KB, 1440x1152, cypek.jpg) Exif Google iqdb


 No.14481

File: 1627652781942.atenszon.net.jpg (63 KB, 640x640, cypekk.jpg) Exif Google iqdb


 No.14482

File: 1627652840822.atenszon.net.png (919.68 KB, 513x853, gnom.png) Google iqdb


 No.14483

File: 1627652910686.atenszon.net.png (503.55 KB, 613x446, gnom rozmowny.png) Google iqdb


 No.14484

File: 1627652943926.atenszon.net.png (69.43 KB, 220x220, Gnome.png) Google iqdb


 No.14522

File: 1630002920114.atenszon.net.png (512.25 KB, 724x894, 1416601905519161265.png) Google iqdb

nie działają te komendy cioto[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]