[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1628889503587.atenszon.net.jpg (18.09 KB, 720x720, FB_IMG_1628875801867.jpg) Exif Google iqdb

 No.14501

Jeszcze 5 lat do czarodzieja a wy jak tam

 No.14502

wyczarujesz mi loszkę?

 No.14504

U mnie jeszcze 10 lat do czarodzieja

 No.14508

File: 1629022556277.atenszon.net.jpg (939.48 KB, 1920x1125, mfc-mlrs-m270a1-masthead-0….jpg) Exif Google iqdb

Żona, dziecko, wczoraj poszliśmy na domówkę spotkać się ze starymi znajomymi-nadrabiamy zaległości z 2020.

 No.14511

>>14508
ech, m-mogę z wami kiedyś pójść?

 No.14512

>>14511
jest możliwe[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]