[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1630930319522.atenszon.net.jpg (2.99 MB, 3120x4160, IMG_20210906_124039.jpg) Exif Google iqdb

 No.14551

Idę dziś na Zumbę. Nie podoba mi się ta forma ćwiczeń, ale tylko na te zajęcia mogłam zapisać się najszybciej, a chcę się ruszać. A wy jak tam? Ćwiczycie coś? Ja jeszcze ćwiczę jogę sama w domu.

 No.14553

File: 1630942586484.atenszon.net.jpg (63.38 KB, 500x708, 10-reasons-to-get-fit-intr….jpg) Exif Google iqdb

Życie jest wojną więc trzeba robić interwały.

 No.14554

File: 1630943030077.atenszon.net.jpg (2.29 MB, 3120x4160, IMG_20210906_173952.jpg) Exif Google iqdb

>>14553
Zajebisty picrel OPie essasitto pełen akap sog leci
Wdupiam kefirek sobie i pozdrawiam

 No.14580

amatorskie podnoszenie ciężarów i ćwiczenia na brzuch, lubię mieszać różne ćwiczenia żeby się nie nudzić, wczoraj np. zrobiłem 100 pompek zamiast podnoszenia ciężarów

 No.14581

Dziś siłóweczka, martwe plus wiosłowanie plus biceps, elo [cool][Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]