[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1631473253659.atenszon.net.jpeg (36.75 KB, 474x842, 24874525142.jpeg) Google iqdb

 No.14576

A może zostać ćpunem?
Ćpuny mają znajomych, ruchają, wychodzą ze spierdolenia. Narkotyki pomogą zwalczyć obojętność, fobie, nieśmiałość, uciszą choroby psychiczne i fiku miku. Dodatkowo uzależnienie popchnie do wyjścia z piwnicy.
Tylko jak zostać ćpunem, skąd brać towar i gdzie znaleźć innych ćpunów, albo kogoś kto wprowadzi mnie w ten świat?

 No.14587

jeśli zmienisz po drodze zdanie, to będzie przejebane, to jest ten problem[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]