[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572908221524.atenszon.ml.jpg (201.47 KB, 800x1000, hegel_360x450.jpg) Exif Google iqdb

 No.7087

>filozofia niemiecka
Co anonsy o niej myślą?

 No.7097

Prawie cała filozofia nowożytna stoi na niemieckiej.

 No.7098

kluczowa, często niezrozumiała i zawiła jak np Heidegger ale potrzebna i imo jest niejako wyznacznikiem nowożytnej filozofii

 No.7110

wywołała 2 wojne swiatowa

 No.7119

>>7110
judki wywołały

 No.7128

>>7110
Adolf wzorował się na Nietzsche
a Stalin na Marksie
ale obydwaj nie mają nic wspólnego z oryginałem

 No.7129

wszystko co Niemieckie (specjalnie z dużej litery mimo że to przymiotnik) jest najlepsze

 No.7132

>filozofia europejska
Co anonsy o niej myślą?

 No.12070

File: 1583993311150.atenszon.net.jpg (213.79 KB, 958x960, Hegel - Copy.jpg) Exif Google iqdb

O kurwa, atenszon jeszcze jako tako funkcjonuje, moja mama gdy xD

 No.12071

>>7132
>filozofia
anony myślą?

 No.12072

>>12070
nie dość że jeszcze funkcjonuje, to niedługo będzie rocznica

 No.12073

>>7128
>a Stalin na Marksie
stalin na nikim się nie wzorował, był po prostu kontynuatorem lenina i zsrr
bardziej poprawne byłoby stwierdzenie "lenin wzorował się na marksie"

 No.12079

>>12073
no ty chyba niepoważny jesteś

 No.12080

>>12079
nieprawda

 No.12085

>>12079
a ty jesteś?

 No.12110

>>12085
nie filozuj
>>7087
a ten Hebel to o kant dupy potłuc[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]