[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573481713936.atenszon.ml.jpg (9.87 KB, 300x223, szmata.jpg) Exif Google iqdb

 No.7770

Czy danonki są patriotami? T.anon ojkofob.

 No.7771

polska to dziwka a polacy to szmaty

 No.7795

Potwierdzam, jak w 2019 mozna czcic przynaleznosc do jakiegos plemienia

 No.7799

Poszedłbym sobie na marsz niepodległości ale boję się sebastisnow wyklętych

 No.7826

W tym roku nie mogłem ale za rok jak Bogowie dadzą to pójdę w Czarnym Bloku

Antiantifa Atenszon
1312/1437/2188

 No.7829

Wiadomo że duża część anonków to patrioci ponieważ duża częśc anonków do żywe gówna które nie mają żadnych własnych osiągnięć więc przypisują sobię osiągnięcia innych p*laków (jakby było co przupisywać xd)

 No.14403

>patriotą
nie tylko.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]