[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573511762082.atenszon.ml.webm (4.67 MB, 896x504, czan, o którym marzyłeś3.webm) Google iqdb

 No.7818

czy ten szon jest odpadem odpadu jakim było vi na 8ch? Nie lurkowałem odkąd spadł 8chan i w sumie dobrze mi z tym było. wczoraj dopiero jak robiłem porządki z zakładkami w przeglądarce natrafiłem na vi i pomyślałem co tam u was i zacząłem szukać

tak więc jak się trzymacie i co się zmieniło przez te miesiące?

 No.7819

nie, ten szon jest pełnoprawnym szonem, spadkobiercą erischana

 No.7820

File: 1573511887837.atenszon.ml.png (461 B, 120x30, Screenshot_2019-11-11 czy ….png) Google iqdb


 No.7821

>>7820
no teraz 2, wcześniej było 5 a jeszcze wcześniej 10
no i co?

 No.7822

>>7821
rozumiem, że jesteście jeszcze bardziej elitarni niż wilno albo nawet kiwi jak jeszcze żyło to wszystko?

 No.7823

>>7822
wilno gówno[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]