[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573518953980.atenszon.ml.jpg (130.99 KB, 600x1069, ehh.jpg) Exif Google iqdb

 No.7830

co macie od życia?

 No.7832

życie

 No.7839

spełnienie

 No.7843

depresję

 No.7852

guwno

 No.7862

Rogale które mame wczoraj upiekła

 No.7865

>>7862
a mi loszka piekła wczoraj cały dzien ciasta i dzis siedze i wpierdalam jak jakas swinia bo mam tzw. cheat day, juz 1,5 blachy ojebałem od 5:00 mmmmm.

 No.7869

>>7865
taki to pozyje, ja piekę swojej loszce, a w ramach cheat day pije i cpam pod jej nadzorem

 No.7871

>>7869
szanuje, tak powinno sie żyć a nie jakieś usługiwanie loszce na każdym kroku i robienie z siebie cucka.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]