[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573557096108.atenszon.ml.jpg (17.88 KB, 405x405, 31295902_1930751656937353_….jpg) Exif Google iqdb

 No.7880

Kiedyś coś czytałem na kara, że Hydroxyzinum jest super, a dla mnie to wogule nie działa.

inb4 te opinie piszą ludzie którzy mają odlot kawie zbożowej z rana

 No.7882

Przecież hydroksyzyna to na granicy placebo na sen jest, a nie jakieś narkotyki, normicy już przechodzą samych siebie

 No.7891

>>7880
moj stary alkus to brał w przerwach od picia bo nie mógł spać i niezbyt mu to pomagało.

 No.14405

>super
Super do czego? Ćpania? Spania? Nie drapania się w nocy podczas zaostrzenia AZS?

 No.14408

padłes ofiara tzw. dziadka[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]