[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573609380359.atenszon.ml.jpg (103.81 KB, 500x702, 7124068.3.jpg) Exif Google iqdb

 No.8007

Sugerowanie że ktoś to pamięta xD

 No.8031

>>8007
Mój syn oglądał te bajęczkę hehe

 No.8054

>>8031
>Mój syn oglądał te bajęczkę hehe
>Mój syn
Zbyt oczywisty. Chyba że mamy tu tego słynnego anona cucka?

 No.8056

>>8054
Mam syna Slavka, ma 29 lat, urodzil sie na ukrainie, a teraz mieszka razem ze mna w zelazowej woli. Pracuje jako wozna. Pozdro dla ciebie i dla rodzinki

 No.8092

>>8056
Dojtze z kciukoznaczkiem albo nie wydarzyło się.

 No.8106

>>8092
Nie popisuj sie[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]