[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password
(For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573713010889.atenszon.ml.jpg (53.18 KB, 500x485, 1573694841456089556.jpg) Exif Google iqdb

 No.8089

Jak 8ch ''wróci'' to nie wchodzimy tam ale powiemy wszystkim żeby tutaj sie przesiadli , okej?

 No.8091

Będą dwa obozy, dużo jest anonów co wiedzą o atenszonie ale nie wejdą to bo siedzi tu 5 anonów
Tamci pójdą na osemke
A ci co siedza tutaj zostana tutaj, beda dwa male chany ale to dobrze, jeden zapasowy jak spadnie

 No.8096

>>8091
ja będe postował na jednym i drugim, bo fajnie tu.

 No.8097

>>8096
a ja na żadnym
odchodzę

 No.8098

Atenszon nowym glownym bo tera 8ch po przerobkach jest gownem

 No.8099

>>8097
nie możesz odejść, a co z naszymi dziećmi?

 No.8103

jeszcze jest eris

 No.8105

>>8097
>>8099
Kabaret z wami chlopacy, jak pragne zdrowia

 No.8107

>>8099
to może ty odejdziesz?

 No.8108

>>8107
Moze odejdzta obydwa i nie zawracajcie gitary

 No.8111

>>8108
>odejdzta
na wsi mieszkasz?

 No.8112

>>8111
W Korkowie

 No.8113

>>8097
no to wydupcaj[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]