[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573736421181.atenszon.ml.jpg (19.5 KB, 296x200, sram chooyem.jpg) Exif Google iqdb

 No.8115

jak wypromować tego szona,nk protipy

 No.8116

>>8115
jak nie masz bana to idz na wilnie zrob temat bo tam siedzi duzo osob z vi, ja od upadku vi siedziałem na wilnie bo nie miałem pojęcia o tym szonie.

 No.8120

>>8116
jak dostac sie na wilno?

 No.8121

>>8120
tak samo jak na karaczan, wpisz se w google i 1 wynik.

 No.8128

>>8116
w sumie jechane z tym koksem

 No.8129

>>8128
dzie obrazek do kurwy[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]