[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/b/ - Tropiciele kuny

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1573743741456.atenszon.ml.png (2.35 MB, 1920x1080, death-stranding-mountains.png) Google iqdb

 No.8125

>yyy ten no mgs5 miał być lepszy ale konami nie pozwoliło kodzimie robić tego co planował i wyszło chujowo

>4 lata pozniej wydaj takie gówno jak death stranding, ktore polega na bieganiu po trawie z walizkami przez 50h głównego wątku

 No.8146

File: 1573754600687.atenszon.ml.gif (2.95 MB, 269x264, 1571414862362.gif) Google iqdb

Nom

 No.8150

>>8125
twoje call of duty i fortnite w tamta strone
<-

 No.8161

>>8150
prrrt zesrał sie sojarz[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]