[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/map/ - Mapkowe

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1611003229281.atenszon.net.png (548.13 KB, 4736x3008, mapa rok 1870.png) Google iqdb

c03782 No.10

to czas na.. Mapkowa edycja [u]BEZ RAKA[/u]
[i]modka uprasza się o normalne monitorowanie freda, sam będę zgłaszał wszelkie przejawy atencji. na potrzeby gry zabraniam nawet pisać jakimi państwami grało się wcześniej. >sul uprasza się o krawężnik[/i]

[b]Start poniedziałek godzina 18:00[/b]
Rok 1870 Europa i Świat

[b]Szybkie Zasady:[/b]
Start
>Flaga
>Nazwa Organizacji Międzynarodowej
>Lokalizacja stolicy
>5 pól na mapie
>wyznanie, ideologia, ustrój
Gra
>inwestujecie w Miasta, Flotę lub Wojsko
>piszecie i dupokanapkujecie za co zdobywacie pkt kultury
Pełne zasady:
>[b]Miasto[/b] - koszt 4 pkt inwestycji. Pełne miasto daje temu co je kontroluje jeden pkt inwestycji co turę do wykorzystania. Można stawiać nie całe miasto na raz. Oblężenie miasta trwa min. 1 turę, po czym trzeba je odbudować inwestując 1 pkt. Miasta nie mogą być zbyt blisko siebie.
>[b]Stolica - daje 3 pkt inwestycji na turę. oblężenie trwa minimum 2 tury.
>[b]Wojsko - liczba dywizji=ekspansja na turę, chyba że dany teren się bronii, wtedy tylko ci co przeżyli lub nie są związani walką.
>[b]Flota - Liczba statków, walczą na morzu und transportują wojsko - maksymalnie 4 na każdy port.
>[b]Kultura - można ją rozwijać tylko przez dupokanapkę. Każdy akt gry od oc przez dupokanapkę wyborów po ostrą dyplomację z wogim państwem sprawia, że kultura się wam rozwija. Lecz za zbyt nieprzemyślane decyzje może być też odjęta np. przy nagłej zmianie władzy, zerwaniu sojiszu, niemniej raczej będziecie ją zdobywać niż tracić. Co robi? Daje przede wszystkim bonus do wojska, sprawiając, że albo ma wyższe morale, albo jest lepiej przygotowana technicznie na mróz. Tak na prawdę bonus z kultury jest tylko bonusem wyjściowym, do tego będą dochodzić okoliczności. np obrona własnego terytorium przy heroicznym narodzie dodaje bonusu, a nieprzygotowanie się na rosyjską zimę odejmuje. Być może wpłynie na eventy lub inne niezaplanowane jeszcze części gry.


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]