[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/meta/ - Propozycje, pomysły, bany

Email
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

File: 1572528420101.atenszon.ml.gif (3.89 MB, 600x450, zimowe spanie.gif) Google iqdb

 No.1

Z okazji zbliżającej się zimy i niskich temperatur zostaje przyjebany nowy styl samuke
Dodatkowo będzie on ustawiony jako domyślny przez kilka najbliższych dni w ramach testów

Jeśli nie widać, albo styl nie wyświetla się w zakładce [Options] zalecam ctrl+f5

 No.2

Reeee

 No.3

>>2
Nie płacz

 No.4

I co sądzicie

 No.5

>>4
nic niesamowitego ale może to być standardowy atenszonowy i bedzie mi sie z nim kojarzyl to budowanie niezaleznosci chana i dobry krok dla dobra ludzkosci chanowej

 No.6

Bump, naprawiłem trochę tomorrow bo był rozwalony

 No.7

>wilno
nic ciekawego
>atenszon
styl specjalny zimowy
ŁAHAHAHA puszczane w tle z okazji Halloween

szanuję pana moderatora

 No.8

ja tworze niedlugo krochan

 No.9

>>8
a ja kiwiszona

 No.10

ccvvv[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]