[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]

/trip/ - Tripcioty

Name
Email
Subject
Comment
CaptchaCAPTCHA Image
File
Embed
Password (For file deletion.)

[Regulamin] • [Informacje] • [Kontakt]

 No.26[Reply]

no head no problem

 No.100

bardzo możliwe

 No.150

to prawdaFile: 1565129650599.png (75.86 KB, 181x234, zwyrol.png) Google iqdb

 No.116[Reply]

SZUKAJCIE
1 post omitted. Click reply to view.

 No.118

>7fsPAPIEZQ
jak ty to zrobiles :o

 No.142

File: 1572640144235.atenszon.ml.jpg (318.6 KB, 800x917, jan zniekształt trzeci.jpg) Exif Google iqdb


 No.149

File: 1621013213744.atenszon.net.gif (808.66 KB, 240x180, 1ti253da.vichan.gif) Google iqdb

papiesz tańczyFile: 1571496252411.jpg (130.45 KB, 1200x628, FredDurstNowCover.jpg) Exif Google iqdb

 No.130[Reply]

ja jebe ale tu martwo

White here
7 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.141

>>140
Okay.

 No.147

>>135
"Nie wiem jak wyglądam, nie wiem jak się zachowuję". ~ White

 No.148

bycie "white" w tych czasach jest niemodne i rasistowskieFile: 1565373901200.jpg (76.13 KB, 727x969, IMG_20190809_190317.jpg) Exif Google iqdb

 No.119[Reply]

CO KURWO

 No.120

sram psa jak sra

 No.121

huj

 No.146

>ta piana
nie umiesz pic piwa?xDFile: 1566399005483.webm (4.59 MB, 1080x606, trap.webm) Google iqdb

 No.126[Reply]

czy siedzi z nami jakiś trap?

 No.127

po co ci wiedzieć?

 No.128

>>127
aaaaa z ciekawości :3

 No.145

>>128
a siedzi ;3File: 1572640591160.atenszon.ml.jpg (31.7 KB, 438x500, 1425672448261631698.jpg) Exif Google iqdb

 No.143[Reply]

elo

 No.144

Witaj hujuFile: 1571339798835.png (28.56 KB, 625x623, 1412538124513725408.png) Google iqdb

 No.129[Reply]

dupa


File: 1556642884542.jpg (66.67 KB, 635x634, ambiwalencja.jpg) Exif Google iqdb

 No.80[Reply]

>tripcioty
>prawie nikt nie tripciotuje
smutłem
1 post omitted. Click reply to view.

 No.83

postowanie na martwym mija sie z celem, co dopiero tripciotowanie, ktore przeciez polega na zbieraniu MMMMM ATENCJI

 No.124

>>80
czy to ta slynna sakebinii?

 No.125

>>124
to ambiwalencjaFile: 1566082607580.png (326.58 KB, 498x675, radość.png) Google iqdb

 No.122[Reply]

Hejka anonciany UwU

 No.123

makaron z paracetamolem, a u ciebie?File: 1554593591885.jpg (105.02 KB, 723x800, picie.jpg) Exif Google iqdb

 No.45[Reply]

sram sobie do buzi i to wypijam
4 posts omitted. Click reply to view.

 No.92

>>68
nie uważam, żebym czuł się zobowiązany do napisania kim jestem
możesz wywołać taki stan, ale nie wiem czy ci na tym zależy ;)

 No.93

>>67
heh, do loszki tak piszę

 No.115

File: 1562975522544.gif (896.32 KB, 540x644, gleeee.gif) Google iqdb

ty to dobry czam w sumie, zacne tu pisac bo nie umiem,a klawiatura ma tylko ł¸

sorki za autism
macie to albedoDelete Post [ ]
Previous [1] [2]
| Catalog
[ ALL ] [ a / b / map / pa / trip ] [ meta ] [ Search ] [ vichan ]